Suma zamówienia

REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA PARA -30%”

REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA PARA -30%”
 
Postanowienia ogólne
Organizatorami akcji promocyjnej „Druga para -30%” jest: BARTEK S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Akcja Promocyjna „Druga para -30%” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 20.09.2017 – 28.09.2017, z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.
Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych BARTEK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista sklepów znajduje się na stronie www.bartek.com.pl oraz w sklepie internetowym BARTEK  działającym w domenie www.bartek.com.pl
Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1.
 
Warunki i zasady udziału w promocji
1. Czas trwania promocji obejmuje okres 20.09.2017 – 28.09.2017 Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji. 
2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu dwóch par obuwia marki BARTEK, spośród obuwia przeznaczonego do sprzedaży promocyjnej, dostępnego w danym sklepie lub w sklepie internetowym ma możliwość zakupu drugiej pary tańszej lub w tej samej cenie z rabatem -30%.
3. Udzielony rabat z tytułu Promocji „Druga para -30%” nie łączy się z innymi promocjami oraz strefami outletowymi/wyspowymi  jakie mogą być udzielane w salonach marki BARTEK.
4. W Promocji „Druga para -30%” nie biorą udziału Sandały, Marki Obce, Kapcie, Adamki, Profilaktyka, Kalosze.
5. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji. 
6. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 30% na drugą  parę. 
7. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach 
w salonie dokona zakupu przynajmniej 2 par obuwia.
8. Salony BARTEK w Promocji „Druga para -30%” dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat (druga para) z zachowaniem postanowień Regulaminu Wymiany i Zwrotów dostępnego w salonach BARTEK. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie 
z powyższymi postanowieniami, salon BARTEK  zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty. Możliwa jest wymiana w przypadku pary pierwszej zakupionej w ramach tej promocji zgodnie z Regulaminem Wymiany i Zwrotów, natomiast w przypadku zwrotu możliwy jest zwrot obu par zakupionych w ramach promocji, pary na który został udzielony rabat lub zwrot pary pierwszej z równoczesnym anulowaniem rabatu na druga parę i wyrównaniem różnicy przez Kupującego.   

Postanowienie końcowe
9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bartek.com.pl oraz w salonach BARTEK.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, 
w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.bartek.com.pl  oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach. 
11. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone 
w regulaminie
12. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

--------
1 Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Bartek logo
Autor artykułu: BARTEK S.A. Polska marka z ponad 30 letnim doświadczeniem w produkcji obuwia dziecięcego zapewniającego prawidłowy rozwój stopy dziecka.
Zobacz więcej artykułów
Zobacz wszystkie artykuły
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!