Suma zamówienia

REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA PARA -30%”

REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA PARA -30%”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami akcji promocyjnej „Druga para -30%” jest:
BARTEK S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 1. Akcja Promocyjna „Druga para -30” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 8.05.2015 – 14.05.2015, z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.
 2. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych BARTEK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista sklepów znajduje się na stronie www.bartek.com.pl.
 3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego [1].
  Warunki i zasady udziału w promocji
 1. Czas trwania promocji obejmuje okres 8.05.2015 – 14.05.2015
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu dwóch par obuwia marki BARTEK, spośród obuwia przeznaczonego do sprzedaży promocyjnej, dostępnego w danym sklepie, ma możliwość zakupu drugiej, tańszej pary z rabatem -30%.
 3. Udzielony rabat z tytułu Promocji „Druga para -30” nie łączy się z, innymi promocjami oraz innymi rabatami, jakie mogą być udzielane w salonach marki BARTEK.
 4. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji.
 5. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 30% na drugą tańszą parę.
 6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach w salonie dokona zakupu przynajmniej 2 par obuwia.
 7. Salony BARTEK w Promocji „Druga para -30” dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulamin Wymiany i Zwrotów dostępnego w salonach BARTEK. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon BARTEK zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
    Postanowienie końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bartek.com.pl oraz w salonach BARTEK.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.bartek.com.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.
 3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
   
 

[1] Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

\"druga

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ DZIECKA Z WONDERWORLD”
Poprzedni
REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ DZIECKA Z WONDERWORLD”
RODZINNE LATO Z NAGRODAMI!!! WEŹ UDZIAŁ W NASZEJ AKCJI!!!
Następny
RODZINNE LATO Z NAGRODAMI!!! WEŹ UDZIAŁ W NASZEJ AKCJI!!!
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!