Suma zamówienia

REGULAMIN PROMOCJI W SIECI BARTEK - WIOSENNE RABATY

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami akcji promocyjnej „Wiosenne rabaty” jest:
BARTEK S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. Akcja Promocyjna „Wiosenne rabaty” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 18.04.2017 – 02.05.2017, z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.
3. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych BARTEK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym BARTEK działającym w domenie www.bartek.com.pl. Lista sklepów znajduje się na stronie www.bartek.com.pl
4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1.
Warunki i zasady udziału w promocji

1. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 18.04.2017 –02.05.2017. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.
2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu obuwia marki BARTEK, spośród modeli przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej, dostępnych w danym sklepie, ma możliwość zakupu wybranych modeli z grupy rozmiarowej 27-40 z rabatem -50zł oraz wybranych modeli w grupie rozmiarowej 17-26 z rabatem -30zł.
3. Promocją objęte są wybrane modele butów marki BARTEK oraz wybrane modele marek obcych oznaczone odpowiednio przywieszką – 30zł – 50 zł oraz „dobrą ceną”
4. Udzielony rabat z tytułu Promocji „Wiosenne rabaty” nie łączy się z innymi promocjami oraz strefami wyspowymi/outletowymi, jakie mogą być udzielane w salonach marki BARTEK oraz w sklepie internetowym.
5. Promocją nie są objęte: SANDAŁY; PÓŁSANDAŁY; KAPCIE; KALOSZE; NEW BALANCE; KOMUNIA – ZARRO, BB, PAULO B; ORTOPEDIA;


DANIELKI, ADAMKI,NIECHODY, AKCESORIA

6. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji.
7. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż oznaczenia– 50zł na wybrane modele w grupie rozmiarowej 27-40 lub -30zł na wybrane modele w grupie rozmiarowej 17-26.
8. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach w salonie dokona zakupu obuwia objętego promocją.
9. Salony BARTEK w Promocji „Wiosenne rabaty” dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Wymiany i Zwrotów dostępnego w salonach BARTEK. W przypadku zwrotu produktu/ów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon BARTEK zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/y. W przypadku wymiany produktu/ów zakupionych w ramach promocji Klient zachowuje prawo do otrzymania rabatu na nowy model zgodnie z Regulaminem promocji pod warunkiem wymiany na obuwie spośród modeli biorących udział w promocji, z zastrzeżeniem, że wartość nowego wybranego modelu z uwzględnieniem rabatu będzie taka sama lub wyższa niż wartość wymienianego produktu z paragonu zakupu.
Postanowienie końcowe

10. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bartek.com.pl oraz w salonach BARTEK.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.bartek.com.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.
12. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie
13. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

1 Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
REGULAMIN PROMOCJI W SIECI BARTEK - WIOSENNE RABATY
Poprzedni
REGULAMIN PROMOCJI W SIECI BARTEK - WIOSENNE RABATY
REGULAMIN PROMOCJI DRUGA PARA -30% na półbuty ; DRUGA PARA – 50% na trzewiki
Następny
REGULAMIN PROMOCJI DRUGA PARA -30% na półbuty ; DRUGA PARA – 50% na trzewiki
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!