Suma zamówienia

Łap okazje! Teraz kupisz druga parę butów za -50 zł

REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA -30zł, -50zł na wybrane modele\'\'

Postanowienia ogólne

Organizatorami akcji promocyjnej „-30zł, -50zł na wybrane modele” jest: BARTEK S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 2. Akcja Promocyjna „-30zł,-50zł na wybrane modele” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 12.10.2016 – do odwołania, z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji. 3. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych BARTEK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista sklepów znajduje się na stronie www.bartek.com.pl oraz w sklepie internetowym BARTEK działającym w domenie bartek.com.pl. 4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1.

Warunki i zasady udziału w promocji

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 12.10.2016 – do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji. 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu obuwia marki BARTEK, spośród obuwia przeznaczonego do sprzedaży promocyjnej, dostępnego w danym sklepie, ma możliwość zakupu jej z rabatem 30zł lub 50zł. 3. Udzielony rabat z tytułu Promocji „-30zł, -50zł na wybrane modele” nie łączy się z innymi promocjami oraz strefami wyspowymi, jakie mogą być udzielane w salonach marki BARTEK. 4. W Promocji „-30zł,-50zł na wybrane modele” biorą udział jedynie buty oznaczone przywieszką promocyjną „-30zł” lub „-50zł” lub znajdujące się w oznakowanej strefie promocyjnej. 5. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji. 6. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia Klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 30zł lub 50zł na jedną parę obuwia spośród obuwia przeznaczonego do sprzedaży promocyjnej. 7. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach w salonie dokona zakupu obuwia objętego promocją. 8. Salony BARTEK w Promocji „-30zł,-50zł na wybrane modele” dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Wymiany i Zwrotów dostępnego w salonach BARTEK. W przypadku zwrotu produktu/ów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon BARTEK zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/y. W przypadku wymiany produktu/ów na zakup których został udzielony rabat Klient zachowuje prawo do otrzymania rabatu pod warunkiem wymiany na obuwie spośród modeli przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej. Ponadto cena nowego wybranego modelu nie może być niższa niż cena wymienianego produktu z paragonu.

Postanowienie końcowe

9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bartek.com.pl oraz w salonach BARTEK. 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.bartek.com.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach. 11. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie 12. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 1 Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Łap okazje! Teraz kupisz druga parę butów za -30%
Poprzedni
Łap okazje! Teraz kupisz druga parę butów za -30%
Nowa oferta BARTEK MINI
Następny
Nowa oferta BARTEK MINI
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!