Suma zamówienia

LETNIE PROMOCJE! Tylko teraz druga para z rabatem -50%!

Tylko teraz druga para z rabatem -50%! Kupując jedną dowolną parę butów masz możliwość zakupu drugiej, tańszej pary butów z rabatem 50%.

 \"940x788

REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA PARA -50%”

Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorami akcji promocyjnej „Druga para -50%” jest: BARTEK S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2. Akcja Promocyjna „Druga para -50” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 19.06.2015 – 25.06.2015, z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.

3. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych BARTEK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista sklepów znajduje się na stronie www.bartek.com.pl

4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1 .

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Czas trwania promocji obejmuje okres – 19.06.2015 – 25.06.2015

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu dwóch par obuwia marki BARTEK, spośród obuwia przeznaczonego do sprzedaży promocyjnej, dostępnego w danym sklepie, ma możliwość zakupu drugiej, tańszej pary z rabatem -50%.

3. Udzielony rabat z tytułu Promocji „Druga para -50” nie łączy się z, innymi promocjami oraz innymi rabatami, jakie mogą być udzielane w salonach marki BARTEK.

4. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji.

5. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 50% na drugą tańszą parę.

6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach w salonie dokona zakupu przynajmniej 2 par obuwia.

7. Salony BARTEK w Promocji „Druga para -50” dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulamin Wymiany i Zwrotów dostępnego w salonach BARTEK. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon BARTEK zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bartek.com.pl oraz w salonach BARTEK.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.bartek.com.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.

3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
LETNI LOOK Z MARKĄ NATIVO&BARTEK
Poprzedni
LETNI LOOK Z MARKĄ NATIVO&BARTEK
WIOSENNA PROMOCJA! Teraz druga para z rabatem -30%!
Następny
WIOSENNA PROMOCJA! Teraz druga para z rabatem -30%!
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!