Suma zamówienia

REGULAMIN PROMOCJI „Dla MAMY rabaty mamy ”

Postanowienia ogólne


1. Organizatorami akcji promocyjnej „Wiosenne rabaty” jest:
BARTEK S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. Akcja Promocyjna „Wiosenne rabaty” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 26.05.2017 – 28.05.2017, z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.
3. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych BARTEK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym BARTEK działającym w domenie www.bartek.com.pl. Lista sklepów znajduje się na stronie www.bartek.com.pl
4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1.


Warunki i zasady udziału w promocji


1. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 26.05.2017 –28.05.2017. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.
2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu obuwia marki BARTEK, spośród modeli przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej, dostępnych w danym sklepie, ma możliwość zakupu wybranych modeli z grupy rozmiarowej 35-40 z rabatem -20%.
3. Promocją objęte są wszystkie modele butów marki BARTEK w rozmiarach 35-40.
4. Udzielony rabat z tytułu Promocji „Dla MAMY rabaty mamy” nie łączy się z innymi promocjami oraz strefami wyspowymi/outletowymi, jakie mogą być udzielane w salonach marki BARTEK oraz w sklepie internetowym.
5. Promocją nie są objęte: KAPCIE; KALOSZE; MARKI OBCE ORTOPEDIA; DANIELKI, ADAMKI,NIECHODY, AKCESORIA
6. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji.
7. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż –20% na wybrane modele w grupie rozmiarowej 35-40. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach w salonie dokona zakupu obuwia objętego promocją.
8. Salony BARTEK w Promocji „Dla MAMY rabaty mamy” dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Wymiany i Zwrotów dostępnego w salonach BARTEK. W przypadku zwrotu produktu/ów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon BARTEK zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/y. W przypadku wymiany produktu/ów zakupionych w ramach promocji Klient zachowuje prawo do otrzymania rabatu na nowy model zgodnie z Regulaminem promocji pod warunkiem wymiany na obuwie spośród modeli biorących udział w promocji, z zastrzeżeniem, że wartość nowego wybranego modelu z uwzględnieniem rabatu będzie taka sama lub wyższa niż wartość wymienianego produktu z paragonu zakupu.


Postanowienie końcowe

9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bartek.com.pl oraz w salonach BARTEK.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.bartek.com.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.
11. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie
12. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

1 Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
REGULAMIN PROMOCJI DRUGA PARA – 50%
Poprzedni
REGULAMIN PROMOCJI DRUGA PARA – 50%
REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA PARA – 30%”
Następny
REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA PARA – 30%”
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!