Suma zamówienia

REGULAMIN PROMOCJI „STYLOWE ZAKUPY”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami akcji promocyjnej „STYLOWE ZAKUPY” jest:

BARTEK S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. Akcja Promocyjna „STYLOWE ZAKUPY” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 31.03.2017 – 02.04.2017 w sklepach stacjonarnych oraz w dniach 31.03.2017- 04.04.2017 w sklepie internetowym z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.
3. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych BARTEK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym BARTEK działającym w domenie www.bartek.com.pl. Lista sklepów znajduje się na stronie www.bartek.com.pl
4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1.
Warunki i zasady udziału w promocji

1. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 31.03.2017 – 02.04.2017 w sklepach stacjonarnych oraz w dniach 31.03.2017- 04.04.2017 w sklepie internetowym. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.
2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu spośród modeli przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej, dostępnych w danym sklepie, ma możliwość zakupu jej z rabatem -20% po przekazaniu kuponu Sprzedawcy z gazety „Twój Styl” lub „Grazia” a w sklepie internetowym po wpisaniu kodu: „TWOJSTYL17” lub „GRAZIA17”
3. Promocją objęte są wybrane modele BARTEK oraz wybrane modele marek obcych z wykluczeniem: Sandały; Półsandały; Modele komunijne Zarro i BB; New Balance; Danielki; Adamki; Ortopedia; Strefy outletowe; Kapcie; Akcesoria; Kalosze

4. Udzielony rabat z tytułu Promocji „STYLOWE ZAKUPY” nie łączy się z innymi promocjami oraz strefami wyspowymi/outletowymi jakie mogą być udzielane w salonach marki BARTEK oraz w sklepie internetowym
5. Kupon musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania z Promocji.
6. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż -20% na jedną parę obuwia promocyjnego.

7. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach w salonie przekaże kupon Sprzedawcy z gazety, uprawniający do zakupu obuwia objętego promocją.
8. Salony BARTEK w Promocji „Stylowe Zakupy” dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Wymiany i Zwrotów dostępnego w salonach BARTEK. W przypadku zwrotu produktu/ów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon BARTEK zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/y. W przypadku wymiany produktu/ów zakupionych w ramach promocji Klient zachowuje prawo do otrzymania rabatu na nowy model zgodnie z Regulaminem promocji pod warunkiem wymiany na obuwie spośród modeli biorących udział w promocji, z zastrzeżeniem, że wartość nowego wybranego modelu z uwzględnieniem rabatu będzie taka sama lub wyższa niż wartość wymienianego produktu z paragonu zakupu.
Postanowienie końcowe

9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bartek.com.pl oraz w salonach BARTEK.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.bartek.com.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.
11. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie
12. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


1 Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

Promocja w sklepie BARTEK - PARAMI TANIEJ
Poprzedni
Promocja w sklepie BARTEK - PARAMI TANIEJ
REGULAMIN PROMOCJI W SIECI BARTEK - WIOSENNE RABATY
Następny
REGULAMIN PROMOCJI W SIECI BARTEK - WIOSENNE RABATY
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!