Suma zamówienia

30 zł rabatu z okazji DNIA KOBIET

\"bartek_baner_strona_dzien_kobiet_01\"

REGULAMIN PROMOCJI „Z OKAZJI DNIA KOBIET!”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami akcji promocyjnej „Z OKAZJI DNIA KOBIET!” jest:
BARTEK S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 1. Akcja Promocyjna „Z OKAZJI DNIA KOBIET” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 04.03.2016 – 08.03.2016, z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.
 2. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych BARTEK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista sklepów znajduje się na stronie www.bartek.com.pl.
 3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego [1].
  Warunki i zasady udziału w promocji
 1. Czas trwania promocji obejmuje okres 4.03.2016 – 8.03.2016
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu jednej pary obuwia marki BARTEK, spośród obuwia przeznaczonego do sprzedaży promocyjnej, dostępnego w danym sklepie, ma możliwość jej zakupu z rabatem -30zł.
 3. Udzielony rabat z tytułu Promocji Z OKAZJI DNIA KOBIET nie łączy się z, innymi promocjami oraz innymi rabatami, jakie mogą być udzielane w salonach marki BARTEK.
 4. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji.
 5. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 30zł na jedną parę obuwia objętego promocją .
 6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach w salonie dokona zakupu przynajmniej 1 pary obuwia objętego promocją.
 7. Salony BARTEK w Promocji Z OKAZJI DNIA KOBIET dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulamin Wymiany i Zwrotów dostępnego w salonach BARTEK. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon BARTEK zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
    Postanowienie końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bartek.com.pl oraz w salonach BARTEK.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.bartek.com.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.
 3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
   
 

[1] Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Teraz druga para z rabatem -30%!
Poprzedni
Teraz druga para z rabatem -30%!
UWAGA KONKURS! – „I LOVE BARTEK”
Następny
UWAGA KONKURS! – „I LOVE BARTEK”
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!