Suma zamówienia

Teraz druga para z rabatem -30%!

 

 

 

 

 

 

Teraz druga para z rabatem -30%! Kupując jedną parę butów masz możliwość zakupu drugiej z rabatem 30%.
 

 

\"Wiosenne

 
REGULAMIN PROMOCJI „DRUGA PARA -30%”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami akcji promocyjnej „Druga para -30%” jest: BARTEK S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2. Akcja Promocyjna „Druga para -30” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 11.03.2016 – 26.03.2016 z zastrzeżeniem punktu 1. Warunki i zasady udziału w promocji.

3. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych BARTEK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista sklepów znajduje się na stronie bartek.com.pl.

4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1 .

Warunki i zasady udziału w promocji


1. Czas trwania promocji obejmuje okres 11.03.2016 – 26.03.2016

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu dwóch par obuwia marki BARTEK, spośród obuwia przeznaczonego do sprzedaży promocyjnej, (z oznaczonej strefy grupy rozmiarowej ,,33-40\'\' lub jednostkowego wzoru), dostępnego w danym sklepie, ma możliwość zakupu drugiej pary (z tej samej strefy, grupy rodzajowej) w tej samej cenie lub tańszej pary z rabatem -30%.

3. Udzielony rabat z tytułu Promocji „Druga para -30” nie łączy się z, innymi promocjami oraz strefami wyspowymi, jakie mogą być udzielane w salonach marki BARTEK.

4. W Promocji ,,Druga para -30%\'\' nie biorą udziału Sandały.

5. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji.

6. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 30% na drugą parę.

7. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach w salonie dokona zakupu przynajmniej 2 par obuwia.

8. Salony BARTEK w Promocji „Druga para -30” dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat (druga para) z zachowaniem postanowień Regulamin Wymiany i Zwrotów dostępnego w salonach BARTEK. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, salon BARTEK zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty. Możliwa jest wymiana w przypadku pary pierwszej zakupionej w ramach tej promocji zgodnie z Regulaminem Wymiany i Zwrotów, natomiast w przypadku zwrotu możliwy jest zwrot obu par zakupionych w ramach promocji, pary na który został udzielony rabat na drugą parę i wyrównaniem różnicy przez Kupującego.

Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie bartek.com.pl oraz w salonach BARTEK.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.bartek.com.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.

3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Poszerzona promocja w sklepach BARTEK. Druga para butów -30%
Poprzedni
Poszerzona promocja w sklepach BARTEK. Druga para butów -30%
30 zł rabatu z okazji DNIA KOBIET
Następny
30 zł rabatu z okazji DNIA KOBIET
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!